Dlažby, septiky, ČOV Turnov

 

Půdní vrtání

 
Malé domácí ČOV, neboli čistírny odpadních vod, jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod.
Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, nebo v případě nemožnosti napojení na kanalizační systém
Využívá se nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat.

Naše práce:
  • návrh řešení čistírny odpadních vod
  • přeprava ČOV
  • zemní práce
  • samonosná konstrukce ČOV + obsyp tříděným materiálem
  • servis, poradenství

Septiky:
Výroba a instalace nádrží, které se používají především jako žumpy (jímky) a septiky v místech, kde není možné připojit se k veřejné kanalizací. Usazení bez betonáže